TH     EN

สวนปาล์ม

ต้นปาล์มหลากหลายสายพันธุ์

ต้นปาล์มหลากหลายสายพันธุ์ที่นำมาปลูกตกแต่งในพื้นที่ของ สวนปาล์มฟาร์มนก โดยการนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเพาะปลูก และขยายสายพันธุ์ต่อไป

 

Foxtail Palm
Foxtail Palm
หางจิ้งจอก ปาล์ม
Petticoat Palm, Washington Palm
Petticoat Palm, Washington Palm
เป็ตติโค๊ต ปาล์ม
Copernicia baileyana
Copernicia baileyana
หงษ์เหิร, หมีเบลียานา
Giant Palm
Giant Palm
อ้ายหมีกีกัส ปาล์ม
Bismarck Palm
Bismarck Palm
ตาลฟ้า ปาล์ม
Dwarf Fan Palm
Dwarf Fan Palm
มูลิไอ ปาล์ม
Carnuaba Wax
Carnuaba Wax
แว๊กซ์ ปาล์ม
Cuban petticoat palm
Cuban petticoat palm
อ้ายหมี, มาโคร