นกในเขตทวีปอเมริกาใต้

Blue and Gold macaw บลูแอนด์โกลด์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara ararauna          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Scarlet macaw สการ์เล็ต มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara macao          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์ ...

More Info +

Green-winged macaw กรีนวิงค์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara chloroptera          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Hyacinth macaw ไฮยาซินท์ มาคอว์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Anodorhynchus   &n